Vårt arbete

Ortodoxa Heliga jungfru Marias födelsekyrka

Anläggning av tak på den ortodoxa Heliga jungfru Marias födelsekyrka i Iecava som utförts av SIA Barona Jumti år 2013–2015. Materialet som använts är målad plåt med molekylbehandlade detaljer av rostfritt stål med färgning i guldimitation.

 

Arbetsprocessen:

 

Resultatet av arbetet:

Några frågor?

Kontakta oss