Vårt arbete

Hotell Kurshi

Anläggning av tak och fasad på hotell- och konferensanläggningen Kurshi utfört av SIA Barona Jumti år 2013–2014. Materialet som använts är målade plåtskivor av aluminium som applicerats både som falsprofil och som romber.

 

Arbetsprocessen:

 

Resultatet av arbetet:

Några frågor?

Kontakta oss